De Rotterdam Oceanwide Yacht Club is een watersportvereniging opgericht in 2004 en stelt zich en doel de watersport te promoten in de breedste zin des woords met specifieke aandacht voor Rotterdam Zuid.

Behalve het organiseren en faciliteren van evenementen en wedstrijden stimuleert de ROYC watersport bij de jeugd en ondersteunt zij bijzondere watersport gebonden initiatieven.

De ROYC tracht kennis over bouw en gebruik van schepen en scheepvaart zowel als jachten en pleziervaart in stand te houden en te borgen voor de toekomst. Bovendien tracht zij een inspirerende bijdrage te leveren aan het onderhouden van contacten tussen gelijkgestemde watersporters en varensgasten.